Podrobná nápověda k použití RunOWay


Klikněte na link pro otevření mapy s postupy (na serveru RunOWay).

Jak nakreslit a uložit vaše postupy:
 • V 'Options' zvolit Draw route choice a v 'Classes' vybrat kategorii.
 • V 'Runners' vybrat vaše jméno.
 • Kliknutím na symbol kontroly se znakem 'S' se na mapě zobrazí start (trojúhelník).
 • Postupným klikáním nakreslete skutečně absolvovanou trasu. V případě, že neumístíte úsečku přesně, vymažete poslední úsek tlačítkem . Druhým způsobem kreslení je tažení myši se stisknutým levým tlačítkem. V tom případě tlačítko občast pusťte, protože budete-li potřebovat gumovat, vždy se vygumuje celá čára až k poslednímu předhozímu puštění tlačítka myši.
 • Runoway automaticky dokreslí postup do středu kontroly, pustíte-li tlačítko myši kdekoli uvnitř kroužku značícího kontrolu. Proto chcete-li zobrazit bloudění či dohledávání uvnitř kroužku, táhněte myší bez pouštění tlačítka. Okamžikem puštění tlačítka uvnitř kroužku se ukončí kreslení úseku k této kontrole, nakreslená čára stmavne a v levém sloupci začne blikat následující úsek. Takto postupně vykreslete celou trasu.
 • Posouvat mapou v okně můžete kliknutí pravým tl.myši do směru postupu. Tím se posune bod pod kurzorem myši do středu okna.
 • Nepovede-li se celý úsek trasy mezi kontrolami, můžete jej smazat kliknutím na .
 • Když dokreslíte postupy do cíle a jste spokojeni, stiskněte pro uložení celého postupu pod vaším jménem.
Jak prohlížet mezičasy:
 • V 'Options' zvolit See results a v 'Classes' vybrat kategorii.
 • Kliknutím na symbol s číslem kontroly se zobrazí a seřadí mezičasy na dané kontrole, dalším kliknutím tamtéž se přepne z řazení dle mezičasu za daný úsek trati na celkový čas/pořadí na dané kontrole. Tento úsek trati se zároveň vystředí v okně mapy.
 • Kliknutím na jména s GPS záznamem () či naklikaným postupem () lze rovnou (po chvilce načítání) zobrazit linie postupu v mapě. Dalším kliknutím tamtéž lze postupně měnit barvy čáry.
Jak přehrávat průběh postupů:
 • V 'Options' zvolit Replay a není-li, v 'Classes' vybrat kategorii.
 • Kliknutím na jména s GPS záznamem () či naklikaným postupem () lze zvolit závodníky pro animaci (první načtení záznamu trochu trvá). Dalším kliknutím tamtéž lze postupně měnit barvy čáry.
 • Tlačítkem play () spustit přehrávání závodu
 • / u Time gap ovládají rychlost přehrávání
 • Červená šipka na časové ose v horní části okna značí aktuální zobrazený čas projekce. Kliknutím kamkoli na časouvou osu se můžete posouvat v čase dopředu i dozadu.
 • Zatržítko 'Show route choice' zapíná/vypíná zobrazení linií prošlých tras.
 • Zatržítko 'Show only selected runners' zapíná/vypíná zobrazení pouze vybraných závodníků.
 • Zatržítko 'Show runner names in memo' zapíná/vypíná zobrazení legendy pro barvy zobrazovaných postupů.
Obecné tipy:
 • Rychlý posun mapy: kliknutí pravým tl.myši posune bod pod kurzorem myši do středu okna. V režimu prohlížení funguje i klasické tažení mapou myší se stisknutým levým tlačítkem.
 • Doporučený zoom pro Můří mapu: 75%.
 • Je-li aplikace něčím zaneprázdněna, ve stavovém řádku vlevo dole nám píše čím.
 • Není od věci si v prohlížeči zapnout FullScreen (kliknout do adresního řádku a stisknout F11).
Kompletní komentář:
 • Růžovo-červeným písmem jsou v mapě označeny kontroly dle můřího číslování (nulu za tečkou mají veřejné kontroly), světle fialová čísla označují pořadí kontrol jak ho vidí (a vypisuje ve výsledcích) RunOWay.
 • Pořadí a mezičasy na kontrolách jsou přesné a odpovídající skutečnosti jen pro GPS logy, ze kterých jsou údaje extrahovány. U ostatních výsledků jsou vzhledem k nepoužití SI čipů mezičasy spočítány jako průměry všech GPS mezičasů na stejné trase přepočtené na celkový čas závodníka. Tzn.celkový čas sedí, mezičasy jsou zprůměrované.
 • Vzhledem k menšímu počtu žen a párů jsem spojil všechny běžecké a všechny chodecké kategorie, aby se daly v rámci jedné tratě prohlížet ženy (Z) a páry (P) najednou ve srovnání s muži.
 • Časy se zobrazují dle zvyklostí klasického orienťáku, tj.ve formátu mmm.ss bez hodin, jen v minutách, např.11:52:11 -> 712.11 (11hod. + 52min. = 712minut).
 • Oproti oficiálním výsledkům se zde zobrazuje čistý čas, tzn.je vidět např.že v chodcích by mohl (teoreticky) vyhrát Slávek Paule, kdyby nevyrážel z hospody až ve 22 hodin :).
 • Část trasy absolvovaná pouze běžci je pro RunOWay vynechána, protože jsem ho nedovedl přesvědčit, aby akceptoval volitelné pořadí kontrol (u naklikaných postupů s pořadím odlišným od definované trasy pak v animaci nesmyslně přeskakoval). Časy v běžecké části jsou tedy u běžců zobrazovány součtem všech mezičasů mezi kontrolami 2.1 a 5.0 a kontroly jsou jen natvrdo nakresleny v mapě.
 • Zobrazují se i časy pro nenalezené kontrolní body; za jejich mezičas se počítá (pro GPS logy) čas bodu trasy kontrole nejbližšího.
 • Jsou zde (mezi)časy jen těch, kteří došli do cíle a zapsali se do výsledkové listiny.
 • Kvůli omezení RunOWay na max.možný celkový čas 18:12:10 jsem v případech běžce J.Horálka, chodce M.Míčka a chodeckého týmu Sauna o třetí zkrátil jejich čas tak, aby se vešli do maximálního času při zachování jejich pořadí.